Tjenester og fritidstilbud for ungdom i Lørenskog kommune

 • Dette er en oversikt over tjenester rettet mot ungdom og fritidstilbud for ungdom i Lørenskog kommune. Informasjonen er beregnet på foresatte.

Skolehelsetjenesten på Mailand Vgs.

Mailand videregående skole - Klikk for stort bilde

•Forebyggende og helsefremmende arbeid   
•Tilgjengelig for elevene på vgs.    
•Lærere kan ta kontakt hvis de har elever med utfordringer   
•Individuelle samtaler med elever   
•Samarbeid med andre fagpersoner   
•Verdensdagen for psykisk helse   
•Livsmestringsuka   
•Vaksinering

Helsestasjon for Ungdom

 • Gratis lavterskeltilbud - Vi har taushetsplikt
 • For ungdommer fra 13 t.o.m. 23 år
 • 7.etage på Lørenskog hus

Drop-in mandager fra kl 16-20

•Her jobber: Helsesykepleier, jordmor, lege, psykiatrisk sykepleier, fysioterapeut og sekretær

Hva kan man få hjelp til?

 • fysisk helse
 • psykisk helse
 • seksuell helse
 • prevensjon
 • test for seksuelt overførbare sykdommer
 • graviditetstest
 • innsetting av p-stav og hormonspiral
 • Underlivsundersøkelse

Vi henviser til fastlege eller spesialist ved behov. 
Timebestilling dagtid: samtaler 
Telefon 67 49 50 29/994 77 963 (sms)

Rusforebyggende team

•Et lavterskel tilbud til ungdom mellom13-23 år og deres foreldre 
•Et tilbud til dere som har spørsmål eller bekymring rundt rus 
•Holder undervisning på vg1 og vg3  
•Teamet består av utekontakter, helsesykepleiere og psykiatrisk sykepleier

Ta kontakt på telefon: 67 49 50 29 eller via skolehelsetjenesten

Forebyggende psykisk helsetjeneste (FPH)

 • Gratis lavterskeltjeneste for milde til moderate psykiske vansker, 0-100 år.
 • Alle kan ta kontakt, trenger ikke henvisning
 • Korttidstilbud. Forebygge utvikling av psykiske vansker ved å nå tidlig inn.
 • Foredrag og undervisning
 • Kurs og grupper, ungdomsforeldre
 • Individuelle samtaler, foreldreveiledning og familiesamtaler
 • Kveldstilbud 
 • Veiledning og samarbeid med andre instanser
 • Åpen telefon for drøftinger - telefon: 67 20 16 40

Ungdomsteamet i barnevernet

Ungdomsteamet i Barnevernet - Klikk for stort bildeUngdomsteamet i Barnevernet

Ungdomsteamet kan tilby: 

 • Råd og veiledning, coaching til ungdom
 • Samarbeid med andre instanser 
 • Familieråd 
 • Individuell oppfølging fra UNIFY etter vedtak fra barnevernstjenesten
 • Oppfølging av ungdom på ettervern

Metoder og veiledningsprogram:

 • Tuning in to teens (TINT) emosjonsfokusert veiledning til ungdomsforeldre
 • Fokus i veiledning på kommunikasjon og "godt samspill"


Spesialiserte tiltak fra Bufetat (MST, plassering utenfor hjem for behandling, o.l) 
Grønn time (gjelder for alle aldersgrupper) - telefon: 954 43 513

Hvem er vi og hvor "bor" vi:

 • Består av 7 ansatte
 • Vi holder til i Solheimveien 112
 • Jobber etter Barnevernsloven
 • Ungdom 13 – 25 år (ettervern 18 år og oppover)

Unify - For ungdom - Med ungdom

Unify - Klikk for stort bilde

Vi tilbyr individuell oppfølging av ungdom med sammensatte utfordringer, i samspill og samråd med ulike barneverntjenester. Med blikket på hele ungdommen samarbeider vi tett med foreldrene, skolen, barnevernet og andre viktige aktører i ungdommens liv.

Åpen hall

 • Kjennhallen tirsdag kl.16:30-18:30
 • Benterudhallen onsdag kl.18.00-20.00

Dialogforum

 • UNIFY inviterer 50 ungdommer til to dialogforum månedlig, der viktige verdier og temaer diskuteres. Eksempelvis respekt, kjønnsroller, gruppepress, rasisme o.l.

Aktiviteter

 • UNIFY inviterer 50 ungdommer til to aktiviteter i måneden. Aktiviteter som vi har hatt med ungdommene på så langt er klatrepark, gokart, paintball m.m. Påmelding skjer via Instagram

Instagram: @unify_norge
Facebook: UNIFY Norge

Utekontakten

Utekontakten - Lørenskog kommune - Klikk for stort bilde

Downtown ungdomskafe

Downtown Ungdomskafe - Klikk for stort bilde

Aktivitetshuset VOLT

 • Kultur- og ungdomshus for alle mellom 13-20 (25) år
 • Lørenskog hus, 6. etasje
 • Aktiviteter mandag til lørdag
 • Åpen kafé tirsdag og torsdag fra kl.14:30-20:30
 • Medvirkning som metode for åpent ungdomsarbeid
 • Være med i ulike aktiviteter: ung artist, nysirkus, band, studio
 • Hjelp til å starte egne aktiviteter
 • Gratis lån av lokaler for ungdom
 • Gratistilbud: Matlaging, kunst, musikk, lyd,- lys,- og sceneteknikk, dans
 • Arrangementer: åpen scene, nysirkusforestilling, konserter, UKM, 8. klassefester

Fridays

 • For ungdom fra Lørenskog mellom 13-20 år
 • Et uforpliktende gratis møtested med ulike idretts aktiviteter for ungdom: basket, volleyball, fotball, styrketrening og annen idrett
 • Gratis mat og frukt
 • Brettspill i kafeen og sosialt i kafeen 
 • Hver fredag i Kjennhallen kl.19.00 - 23.00
 • Du kan finne oss på Facebook og Instagram.

Biblioteket

Leksehjelp

Den siste tirsdagen i måneden er det gratis leksehjelp kl. 17-18 i 1.etg på Lørenskog bibliotek. 
Elevene får hjelp fra kompetente frivillige fra Lørenskog frivilligsentral. 
Fra 8.klasse til vgs. - Starter opp 26. september!

Ung frivillighet

 • Som frivillig vil du:
  Lære nye ting som kan hjelpe deg når du skal søke jobb
  Komme inn i spennende miljøer og få et større sosialt nettverk
  Ha muligheten til å gjøre noe bra for andre
  Noen av de frivillige oppdragene i idrettsklubber kan også føre til betalt arbeid på sikt – kult å få penger for å gjøre noe du liker!

For mer informasjon se:  www.lorenskog.kommune.no/ungilorenskog/fritid/ung-frivillighet/

NAV – Ung mot jobb

Ung Mot Jobb er et tilbud fra Nav rettet mot unge voksne i alderen (16) 18 – 29 år. Målet er å få unge ut i arbeid, kurs eller utdanning.

 • Åpningstider Downtown: tirsdager og torsdager 10 – 14.
 • Åpningstider på NAV kontoret:  mandager og onsdager 10 – 14.

Frisklivssentralen

 • Endring av levevaner innenfor fysisk aktivitet, kosthold og nikotinslutt.
 • Personer over 16 år. 
 • FrisklivUNG – mellom 16 og 26 år - oppstart 26 oktober kl 15 i Thonhallen. 
  Kontakt oss: Tlf: 67 49 50 29
  Epost: frisklivssentralen@lorenskog.kommune.no