Ungdom og rus – Temakveld for foresatte tirsdag 5. mars kl. 18.00

Nannestad videregående skole ønsker alle foresatte som har barn som er elever ved skolen, og foresatte til elever Nannestad ungdomsskole velkommen til vårens temakveld. Tirsdag 5. mars kl. 18.00 i Auditoriet.

PROGRAM FOR KVELDEN


Velkommen v/ ledelsen Nannestad VGS
Presentasjon av ulike ressurspersoner som er til stede

Konsekvenser av rus

v/ Robin Fladby Andersen, Politikontakt for Nannestad og Gjerdrum kommune • Hva ser politiet skjer med ungdom som havner i rusmiljøet?

Rus og ungdom

v/ Marianne C. Erlandsen, Rusforebyggende stilling hos Nannestad kommune • Tegn og symptomer, hvordan ser de mest kjente rusmidlene ut?

Hjelpeapparatet

v/ Venancio Nhone, Utekontakt Nannestad kommune • Hvilken vei kan du som forelder få hjelp?

Spørsmålsrunde før vi avslutter kvelden.

Det vil bli servert kaffe og noe enkelt å bite i på arrangementet

Ingen påmelding er nødvendig, men spørsmål om kvelden kan stilles til kinem@afk.no