FRID IKS, leverandør av IKT- og digitaliseringstjenester

FRID IKS leverer IKT- og digitaliseringstjenester til sine eiere Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner. 

Les mer om FRID IKS (ofk.no)