Komité for finans og organisasjon

Komité for finans og organisasjon er en av fem fylkestingskomiteer som står for den forberedende behandlingen av saker til fylkestinget.

Komiteen innstiller til årsbudsjettet og økonomiplanen, tertialrapportene og årsrapporten, og behandler saker innenfor virksomhetsstyring, HR og organisasjonsutvikling, arkiv og service og eiendom. 

Komiteen skal gi innstilling i saker som forretningsutvalget fordeler og som skal legges fram til behandling i fylkestinget. 

Møtene i komité for finans og organisasjon er åpne for publikum. Skal komiteen behandle saker som er unntatt offentlighet, lukkes møtet.

Komité for finans og organisasjon kan innhente informasjon gjennom høringer, temamøter eller orienteringer i forbindelse med behandlingen av konkrete saker eller for belysning av ulike saksforhold. Foreninger, medvirkningsorganer, grupper eller andre kan be om å få møte for fylkestingets komiteer og gjøre rede for saker som står på fylkestingets saksliste.

Se møtedatoer og sakspapirer

Kontakt fylkestingssekretariatet@afk.no dersom du har spørsmål om komité for finans og organisasjon.

Medlemmer 

Komité for finans og organisasjon - medlemmer
Navn Parti Epost Telefonnummer Født Kommune
Elin Maria L’Estrange (leder) Arbeiderpartiet elinle@afk.no     1987 Ullensaker
Lars Salvesen (nestleder) Kristelig Folkeparti larssal@afk.no   93249752   1972 Eidsvoll
Lars Berge Høyre larsbe@afk.no 90835499 1972 Ullensaker
Cecilie Lindgren Høyre cecilieli@afk.no 99581772   1972 Asker
Antonio Gade Wilhelmsen Serri Høyre antonios@afk.no 48179141   2002 Frogn
Øyvind Blakset Fremskrittspartiet oyvindbl@afk.no 92455978   1971 Eidsvoll
Martin Ludvigsen Arbeiderpartiet martinl@afk.no 92600368   1986 Vestby
Line Marie Kjos Industri- og Næringspartiet linekjo@afk.no 40543541   1978 Nittedal
Silje Kjosbakken Rødt siljekj@afk.no 92254973 1981 Nes

Varamedlemmer

Komité for finans og organisasjon - varamedlemmer
Navn Parti Epost Telefonnummer Født Kommune
Erik Adland Høyre erikadl@afk.no 90540468 1957 Nesodden
Sveinung Holm Høyre sveinungh@afk.no 90587022 1961 Enebakk
Morten Eng Halvorsen Høyre mortenhalv@afk.no 93452550   1966 Lillestrøm
Torunn Skottevik Arbeiderpartiet torunns@afk.no 95032813 1964 Lørenskog
Hege Fjellberg Arbeiderpartiet hegefjel@afk.no 92069117 1969 Bærum
Anne Whyte Fremskrittspartiet annebarbrw@afk.no   1971 Ås
Sigrid Bradley Fremskrittspartiet sigridbra@afk.no 92064492 1988 Bærum
Håvard Siegel Haukeberg Fremskrittspartiet havardsh@afk.no 95786094   1984 Lørenskog
Edvin Kerikorian Rødt edvinke@afk.no 47484804 2000 Eidsvoll
Jone Arnfinnsson Randa Rødt jonera@afk.no   47858288   1993 Ullensaker
Gerd Linnerud Industri- og Næringspartiet gerdli@afk.no   95205522   1976 Nannestad
Hilde Merete Feragen Industri- og Næringspartiet hildefe@afk.no   46415171   1965 Vestby
Mette Algrim Industri- og Næringspartiet mettea@afk.no   95088546   1971 Rælingen
Torleiv Ole Rognum Kristelig Folkeparti torleivr@afk.no   92637507 1948 Asker
Sarah Løvstad Kristelig Folkeparti sarahlov@afk.no   95882758   2000 Nannestad
Paul Bolus Johansen Kristelig Folkeparti paulj@afk.no   91713041   1961 Ås