Komité for kultur, mangfold, næring og tannhelse

Komité for kultur, mangfold, næring og tannhelse er en av fem fylkestingskomiteer som står for den forberedende behandlingen av saker til fylkestinget.

Komiteen har et bredt spekter av ansvarsområder, og behandler saker eksempelvis om fylkeskommunens museer og biblioteker, om støtte til anlegg og evenementer innenfor kultur og idrett, om integrering, om næringsutvikling og om tannhelse.  

Komiteen skal gi innstilling i saker som forretningsutvalget fordeler og som skal legges fram til behandling i fylkestinget. 

Møtene i komité for kultur, mangfold, næring og tannhelse er åpne for publikum. Skal komiteen behandle saker som er unntatt offentlighet, lukkes møtet.

Komité for kultur, mangfold, næring og tannhelse kan innhente informasjon gjennom høringer, temamøter eller orienteringer i forbindelse med behandlingen av konkrete saker eller for belysning av ulike saksforhold. Foreninger, medvirkningsorganer, grupper eller andre kan be om å få møte for fylkestingets komiteer og gjøre rede for saker som står på fylkestingets saksliste.

Se møtedatoer og sakspapirer

Kontakt fylkestingssekretariatet@afk.no dersom du har spørsmål om komité for finans og organisasjon.

Medlemmer

Komité for kultur, mangfold, næring og tannhelse - medlemmer
Navn Parti Epost Telefonnummer Født Kommune
Gunvor Eldegard (leder) Arbeiderpartiet gunvore@afk.no   91876278   1963 Nordre Follo
Trine-Lise Østlund Blime (nestleder) Høyre trineliseb@afk.no   41274451   1988 Bærum
Trude Thorsdatter Evensen Høyre trudeev@afk.no   92070601   1968 Nesodden
Kay Arne Sørensen Høyre kays@afk.no   90626000   1962 Asker
Gunnar Melgaard Høyre hansm@afk.no   93045780   1947 Nordre Follo
Kari Blomsø Fremskrittspartiet karibl@afk.no 41762317 1960 Rælingen
Heidi Westbye Nyhus Arbeiderpartiet heidinyh@afk.no   90927242   1978 Lillestrøm
Ragnar Dahl Pensjonistpartiet ragnard@afk.no 93498520 1956 Frogn
Mona Kristin Nordli Rødt monanor@afk.no 91183176   1969 Asker

Varamedlemmer

Komité for kultur, mangfold, næring og tannhelse - varamedlemmer
Navn Parti Epost Telefonnummer Født Kommune
Kjersti Tollersrud Omejer Høyre kjerstiom@afk.no   91129064   1964 Asker
Heidi Sundkøien Høyre heidisun@afk.no 99003884 1968 Nordre Follo
Tommy Andre Olsen Høyre tommyolse@afk.no   91704468   1967 Enebakk
Tor Høisæter Høyre torhoi@afk.no 99444493 1966 Asker
Thor Ivar Kristiansen Arbeiderpartiet thorkri@afk.no 95212575 1973 Rælingen
Iselin Olafsen Arbeiderpartiet iselino@afk.no 45246340 2000 Nannestad
Mohammed Manzoor Malik Arbeiderpartiet mohammemal@afk.no   98888188   1979 Lillestrøm
Sigrid Helene Bradley Fremskrittspartiet sigridbra@afk.no 92064492 1988 Bærum
Anne Whyte Fremskrittspartiet annebarbrw@afk.no   1971 Ås
Iver Tokstad Fremskrittspartiet iverto@afk.no 99624496 1961 Ullensaker
Tina Knarbakk Rødt tinakna@afk.no 92021287 1982 Nordre Follo
Hege Christin Von Löwendotter Rødt hegelo@afk.no   40854443 1974 Frogn
Paul Bolus Johansen Kristelig Folkeparti paulj@afk.no   91713041   1961 Ås
Arne-Edvard Torvbråten Pensjonistpartiet arneedvart@afk.no   90150654   1950 Asker
Toril Altenborn Pensjonistpartiet torila@afk.no 92649536 1955 Eidsvoll
Hans Kristian Aag Pensjonistpartiet hansaag@afk.no   92202519   1950 Bærum