Komité for opplæring og kompetanse

Komité for opplæring og kompetanse er en av fem fylkestingskomiteer som står for den forberedende behandlingen av saker til fylkestinget.

Komiteen behandler saker innenfor fylkeskommunens oppgaver knyttet til opplæring. 
Dette innebærer ansvar for hele utdanningssektoren med videregående skoler, fagskoler, veiledningssentre, fagopplæring, oppfølgingstjenesten, voksenopplæring og opplæring innenfor kriminalomsorgen.

Komiteen skal gi innstilling i saker som forretningsutvalget fordeler og som skal legges fram til behandling i fylkestinget. 

Møtene i komité for opplæring og kompetanse er åpne for publikum. Skal komiteen behandle saker som er unntatt offentlighet, lukkes møtet.

Komité for opplæring og kompetanse kan innhente informasjon gjennom høringer, temamøter eller orienteringer i forbindelse med behandlingen av konkrete saker eller for belysning av ulike saksforhold. Foreninger, medvirkningsorganer, grupper eller andre kan be om å få møte for fylkestingets komiteer og gjøre rede for saker som står på fylkestingets saksliste.

Se møtedatoer og sakspapirer

Kontakt fylkestingssekretariatet@afk.no dersom du har spørsmål om komité for finans og organisasjon.

Medlemmer

Komité for opplæring og kompetanse - medlemmer
Navn Parti Epost Telefonnummer Født Kommune
Anine Norén (leder) Høyre anineno@afk.no   90716639   1999 Frogn
Balder Alvær Olafsen (nestleder) Sosialistisk Venstreparti baldero@afk.no   47462520   1998 Bærum
Henrik von Tangen-Jordan Høyre henrikvt@afk.no   99512802   2001 Bærum
Maren Winnem Høyre marenw@afk.no 47516267 1996 Eidsvoll
Liv Thon Gustavsen Fremskrittspartiet livg@afk.no   92462743   1967 Nes
Nicklas Olsen Hoff Fremskrittspartiet nicklasho@afk.no   98091522   2000 Nordre Follo
Tobias Waage Bremnes Venstre tobiasbre@afk.no   40740811   2004 Asker
William Høie Arbeiderpartiet williamhoi@afk.no 98631663 1996 Bærum
Ole Guttorm Brenden Arbeiderpartiet olebre@afk.no   99762698   1977 Eidsvoll
Kristin Antun Miljøpartiet De Grønne kristina@afk.no   97115997   1980 Nannestad

Varamedlemmer

Komité for opplæring og kompetanse - varamedlemmer
Navn Parti Epost Telefonnummer Født Kommune
Per Jarle Kristiansen Høyre perkristi@afk.no   97006186   1969 Rælingen
Isabella Victoria Røising Høyre isabellaro@afk.no   95915913   2002 Nes
Ingard Moe Høyre        
Nimrah Ramzan Arbeiderpartiet nimrahr@afk.no 92849858 1999 Asker
Mohammed Manzoor Malik Arbeiderpartiet mohammemal@afk.no   98888188   1979 Lillestrøm
Christine Knutsen Arbeiderpartiet christiknu@afk.no   99274595   1988 Asker
Tonje Lavik Fremskrittspartiet tonjela@afk.no 94337870 1996 Asker
Tove Eggen Fremskrittspartiet tovee@afk.no 97008302 1963 Asker
Ole Andreas Sørli-Sidselssønn Venstre olesorli@afk.no   93023741   1993 Nes
Arjo van Genderen Venstre arjog@afk.no   41406005   1969 Vestby
Hans Martin Enger Miljøpartiet De Grønne hansenge@afk.no   91685884 1981 Nordre Follo
Nasrin Naimy Miljøpartiet De Grønne nasrinn@afk.no     1986 Lillestrøm
Maia Hollender Miljøpartiet De Grønne maiahol@afk.no   45296582   2003 Asker
Anne Sofie Johnsrud Sosialistisk Venstreparti annejohn@afk.no   94978011   2003 Eidsvoll
Kevin McGuiness Sosialistisk Venstreparti kevinmcg@afk.no   92449430   1983 Bærum
Charlotte Midjo Sosialistisk Venstreparti charlottsm@afk.no   90897792   1988 Nittedal
Sarah Løvstad Kristelig Folkeparti sarahlov@afk.no   95882758   2000 Nannestad