Komité for samfunn, plan og klima

Komité for samfunn, plan og klima er en av fem fylkestingskomiteer som står for den forberedende behandlingen av saker til fylkestinget.

Komiteen innstiller til regional planstrategi, og behandler saker innenfor by- og stedsutvikling, areal, klima, miljø - herunder naturmangfold og masseforvaltning, kulturarv og kulturminner. Komiteen har også spesielt fokus på tilstanden i Oslofjorden.

Komiteen skal gi innstilling i saker som forretningsutvalget fordeler og som skal legges fram til behandling i fylkestinget. 

Møtene i komité for samfunn, plan og klima er åpne for publikum. Skal komiteen behandle saker som er unntatt offentlighet, lukkes møtet.

Komité for samfunn, plan og klima kan innhente informasjon gjennom høringer, temamøter eller orienteringer i forbindelse med behandlingen av konkrete saker eller for belysning av ulike saksforhold. Foreninger, medvirkningsorganer, grupper eller andre kan be om å få møte for fylkestingets komiteer og gjøre rede for saker som står på fylkestingets saksliste.

Se møtedatoer og sakspapirer

Kontakt fylkestingssekretariatet@afk.no dersom du har spørsmål om komité for finans og organisasjon.

Medlemmer

Komité for samfunn, plan og klima - medlemmer
Navn Parti Epost Telefonnummer Født Kommune
Ida Ohme Pedersen (leder) Fremskrittspartiet idap@afk.no   95796463   1981 Bærum
Øyvind Solum (nestleder) Miljøpartiet De Grønne oyvinds@afk.no   90995595   1965 Nesodden
Kari Sofie Bjørnsen Høyre karibj@afk.no   90090313   1967 Asker
Kjersti Tollersrud Omejer Høyre kjerstiom@afk.no 91129064 1964 Asker
Line Biagio Solvang Høyre linesolv@afk.no   95101391   1977 Lunner
Elisabeth Holther-Schøyen Venstre elisabehol@afk.no   90061171   1961 Asker
Nils Erik Mossing Arbeiderpartiet nilsmo@afk.no 91108551 1970 Lunner
Marianne Riis Rasmussen Arbeiderpartiet mariannera@afk.no   90516607   1960 Asker
Anders Eidsvaag Graven Senterpartiet andersgra@afk.no   48227722   1974 Nordre Follo

Varamedlemmer

Komité for samfunn, plan og klima - varamedlemmer
Navn Parti Epost Telefonnummer Født Kommune
Tobias Aleksander Sveum Isaksen Høyre tobiasi@afk.no     2002 Lillestrøm
John Arthur Ødebehr Høyre johnod@afk.no   90181414 1958 Vestby
Magne Ramlo Høyre magnera@afk.no 92692010 1955 Asker
Amine Mabel Andresen Høyre aminea@afk.no   41255015   1976 Lørenskog
Johannes Kiese Arbeiderpartiet johannekie@afk.no 41277175 1997 Asker
Tone Merete Hauk-Hansen Arbeiderpartiet tonehauk@afk.no   90581631   1957 Frogn
Nimrah Ramzan Arbeiderpartiet nimrahr@afk.no 92849858 1999 Asker
Iver Tokstad Fremskrittspartiet iverto@afk.no 99624496 1961 Ullensaker
Tove Eggen Fremskrittspartiet tovee@afk.no 97008302 1963 Asker
Tonje Lavik Fremskrittspartiet tonjela@afk.no 94337870 1996 Asker
Hulda Tronstad Venstre huldat@afk.no 99261816 1968 Bærum
Stephen Meinich-Bakke Venstre        
Hans Martin Enger Miljøpartiet De Grønne hansenge@afk.no   91685884 1981 Nordre Follo
Tor Grobstok Miljøpartiet De Grønne torgrob@afk.no   45868747   1997 Ås
Maia Hollender Miljøpartiet De Grønne maiahol@afk.no   45296582   2003 Asker
Siri Sundhagen Senterpartiet sirisun@afk.no 99424979 1998 Rælingen
Gudbrand Kvaal Senterpartiet thorkv@afk.no 90927649 1952 Aurskog-Høland
Guro Berge Smedshaug Senterpartiet gurosmed@afk.no   97192108   1969 Bærum
Torleiv Ole Rognum Kristelig Folkeparti torleivr@afk.no   92637507 1948 Asker

Artikkelliste