Fysikktur til Sveits

Hvert år reiser elever og lærere i Fysikk 2 på en faglig tur til Sveits. 

I år var vi 30 elever og 2 lærere i Genève og Zürich.

CERN forskningssenter

I Genève var vi på heldagsbesøk på CERN, som er et av verdens største forskningssentre for fundamental partikkelfysikk. 

Forskningsgrupper fra universiteter i Norge deltar aktivt i CERN-samarbeidet, og flere nordmenn har sittet i styrende organ ved CERN. 

Elever og lærere deltok i foredrag med norske forskere på CERN, fikk faglige forklaringer på akseleratorteknologi på CMS og fikk omvisning nede i tunellen 100meter under bakken.

FN`s hovedkontor 

Vi fikk også med oss et besøk på FNs hovedkontor i Genève og et besøk på vitensenteret Technorama i Zürich.