Søke skoleplass og læreplass.

Velkommen som søker til videregående skole og til læreplass i Akershus fylkeskommune. Her finner du den viktigste informasjonen du trenger for å søke og om hvordan inntaket foregår.

Ordinær søknadsfrist

  • 1. mars er ordinær søknadsfrist for søkere til videregående skole og til læreplass.

Hvilken skole kan du søke på?

Alle elever i Akershus kan søke på alle de fylkeskommunale videregående skolene i fylket. Du kan søke den skolen og det utdanningsprogrammet du ønsker, men du vil prioriteres til den regionen du tilhører. 

Fylket er delt opp i tre regioner:

  • Asker og Bærum
  • Follo
  • Romerike

Søkere fra Enebakk prioriteres til skoler både i Follo og på Romerike. Søkere fra Jevnaker og Lunner prioriteres til skoler på Romerike.

Les mer på Akershus fylkeskommune sine nettsider