Skoleutvalg

Skoleutvalget skal medvirke til at skolen, de ansatte og elevene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.

Alle videregående skoler skal ha et skoleutvalg (SU). Skoleutvalget består av elever, ansatte, skoleledelsen og representanter fra fylkeskommunen – men elevene skal være i flertall.

Utvalget kan uttale seg og gi råd til skolen i saker som omhandler skolemiljøet, men kan ikke fatte bindende vedtak.

Se også opplæringsloven kapittel 9a

Plan for skoleutvalgets møter

  • Møter i skoleutvalget (kommer)
  • Utvalget har møte ca. to ganger i året, eller etter behov.  
  • Plan for skoleutvalgsmøter skoleåret 2023-2024 
Dato  Måned  År  
31  Oktober2023 
28 November  2023 
30  Januar  2024 
19 Mars 2024 
Mai 2024 

Sakslister og møtereferater

Retningslinjer

Les mer om skoleutvalg og elevråd på afk.no