Fiske i Akershus

Akershus er et fylke med svært gode muligheter for sportsfiske, både i sjøen og i ferskvann. På kysten er fiske etter sjøørret og makrell mest populært. I innlandet er det ørret, abbor, røye og gjedde som er mest ettertraktet som sportsfiske.

Fritidsfiske i sjøen

Fritidsfiske i sjøen er en allemannsrett som alle kan drive med, men i Oslofjorden er det strenge regler for fiske, for å ta vare på kysttorsken og annen fisk. Det er forbudt å fiske torsk hele året i Oslofjorden. I tillegg er det i 14 definerte områder på Skagerrakkysten forbud mot alt fiske, med unntak av anadrome arter, laks og sjøørret, i gyteperioden fra 1. januar til 30. april.

Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i regler for fiske og hvilke plikter du har. Fiskeridirektoratet har samlet all kunnskap du trenger for å være en ansvarlig fritidsfisker i sjøen i appen «Fritidsfiske».

Se kart og les mer om detaljene rundt fiske i Oslofjorden på Fiskeridirektoratet

Innlandsfiske

I Akershus er det gode muligheter for innlandsfiske. De mest ettertraktede artene er ørret, abbor, røye og gjedde. Noen steder må du ha fiskekort for å få lov til å fiske.  

Akershus har et stort artsmangfold både i salt- og ferskvann. Blant annet arter som gjørs, harr, sik, karpefisk og lake har sine tilhengere i ferskvann, mens mange fisker etter flyndre, hvitting og andre torskefisker i saltvann.