Miljøfyrtårn

Gjennom aktiv miljøstyring skal vi drifte våre virksomheter med minst mulig miljøbelastning og i tråd med FNs bærekraftsmål.

I fylkeskommunen har vi valgt Miljøfyrtårns hovedkontormodell som verktøy for å forenkle miljøarbeidet for virksomhetene.

Miljøtiltak i hverdagen

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Våre virksomheter må oppfylle krav og gjennomføre tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. 

Klima- og miljørapporter 

Alle virksomheter som er miljøfyrtårnsertifiserte må levere en årlig klima- og miljørapport. Rapporten inneholder blant annet status for virksomhetens miljøarbeid, målt effekt av iverksatte miljøtiltak og en handlingsplan for ytterligere å forbedre miljøprestasjonene.

Ønsker du å se klima- og miljørapporten til en virksomhet, ta kontakt med oss på post@afk.no