Åpen prekvalifisering for kunstprosjekt ved Lørenskog videregående skole

Akershus fylkeskommune inviterer til åpen prekvalifisering for profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere for kunstprosjekt ved Lørenskog videregående skole.  Frist 2. juni 2024.
 

Illustrasjon av tilbygg til Lørenskog videregående skole - Klikk for stort bilde Illustrasjon: Hus arkitekter


Prosjektet vi søker kunstnere til gjelder en utvidelse av Lørenskog videregående skole, som innebærer tilbygg til eksisterende bygningsmasse som er oppført i flere omganger, og opparbeidelse av nye uterom. Nybygget er tegnet av HUS arkitekter og ligger i Lørenskog, like ved Akershus universitetssykehus (Ahus). Uteområdene er utviklet av Ruta Entreprenør AS. 

Nærområdet

Lørenskog kommune består av store skogområder i nordre del av Østmarka og hurtigvoksende bolig- og næringsområder, litt over en mil utenfor Oslo sentrum. Kommunen har de siste 30 årene gått fra å være en jordbrukskommune til å bli en urban forstad til Oslo, med en kulturelt mangfoldig sammensetning. Både skolen, idrettshallen vegg i vegg og området som helhet, brukes både på dag- og kveldstid av mange i nærmiljøet og kommunens øvrige innbyggere.

Bygning og uteområder

Lørenskog videregående skole har i dag cirka 1050 elever og cirka 150 ansatte, med opplæringstilbud innenfor studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Skolen tilbyr også voksenopplæring. Skolen bygges nå ut med 350 nye elevplasser til totalt 1400 og er planlagt innviet skolestart 2025.

Utvidelse

Skolen skal utvides med flere klasserom, arealer for elevtjenesten og nytt bibliotek. Utvidelsen er planlagt som et treetasjes nybygg, hvor en broforbindelse skal knytte sammen nye og eksisterende arealer. Programmert bruttoareal for utvidelsen er 3450 m2.

I tillegg planlegges et tilbygg til eksisterende bygg på 196m2 som skal inneholde arealer for utdanningsprogrammet Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign. Det er også planlagt en del ombygging i eksisterende arealer på 606 m2.

Innendørs

Interiørt er bygningen preget av mye treverk i overflater, men også noe rå betong. Det er store glasspartier i deler av bygningen med utsikt mot grøntarealer med småskog. Innendørs ser man primært for seg kunstprosjekter i forbindelse med fellesområdene, i vestibyle, trapperom etc. 

Uteområdet

Uteområdet kommer til å bli mye brukt av skoleelevene på vei mellom de ulike bygningene og i pauser, men av både barn og voksne utenfor normal skoletid. Det er flere steder som er egnet for kunstprosjekter, både trafikkerte og mer avskjermede deler av grøntområdet.

Om kunstprosjektet

Det er avsatt 1 270 000 kroner til kunstprosjekter inkludert honorar til kunstnere, produksjonskostnader og montering. Kunstutvalget er åpne for både innendørs og utendørs prosjekter. 

Vi ønsker å høre fra kunstnere som jobber med ulike uttrykk, teknikker og formater – både etablerte kunstnere og kunstnere i etableringsfasen, og oppfordrer kunstnere med ulik bakgrunn til å søke. 

Formålet med prekvalifiseringen er å finne gode kandidater med interesse for prosjektet. Kunstutvalget vil deretter velge tre kunstnere som inviteres til å utarbeide skisseforslag. 

Slik søker du

Kunstutvalget ønsker i denne omgang ingen konkrete ideer eller skisser på mulige kunstneriske løsninger. Interesserte kunstnere bes om å sende inn en samlet PDF-fil med:

  1. Begrunnelse for interesse
  2. Presentasjon av tidligere arbeid og prosjekter
  3. CV samt kontaktinformasjon

 

Linker kan oppgis som tillegg til dokumentasjon.
Materialet skal være på maksimum 10 A4-sider,  alt inkludert.
Maksimal størrelse på PDF er 10MB.

Søknaden sendes på e-post til: post@afk.no innen 2. juni 2024.

Merk søknad og e-post: 2024/33938 Kunstprosjekt – Lørenskog videregående skole – utvidelse

Videre prosess

Kunstnere som ønskes med videre i prosessen, vil få beskjed om dette i midten av juni, og blir invitert til et seminar på Lørenskog i slutten av juni. De utvalgte kunstnerne vil motta et honorar på 30 000 kroner for å utvikle et prosjekt som skal leveres innen 1. oktober 2025.

For spørsmål, ta kontakt med leder av kunstutvalget Andreas Bennin.

Kunstutvalgets medlemmer

  • Andreas Bennin, kunstnerisk prosjektleder
  • Thomas Tørvi, brukerrepresentant for skolen
  • Håkon Aas, representant for byggherre Akershus fylkeskommune
  • Synnøve Øyen, representant Akershus fylkeskommune, kulturutvikling
  • Marthe Vaagland, representant HUS arkitekter