Pilegrimsleden

Pilegrimsleden er et nettverk av veier og kulturhistoriske vandreruter som alle går til Trondheim og Nidarosdomen. Akershus fylkeskommune samarbeider med kommuner og frivillige for å utvikle leden til et godt turtilbud med fokus på kulturarv, næringsutvikling og folkehelse.

Pilegrimsmerke henger i et tre - Klikk for stort bildePilegrimsleden er merket gjennom alle regioner. Ola Rønne, Akershus fylkeskommune.

Kulturarv, næringsutvikling og folkehelse

Pilegrimsvandring i Norge og Europa går tilbake til middelalderen. De store mål var Nidaros, Santiago de Compostella og Roma.

Arbeidet med pilegrimsledprosjektet i Norge går tilbake til 1997. Pilegrimsleden ble revitalisert gjennom Riksantikvarens verdiskapingsprogram 2007–2010, og er i dag et nasjonalt prosjekt. Den nasjonale satsingen skal bidra til formidling av pilegrimstradisjon, kulturminner, kulturarv, natur og landskap, friluftsliv og fysisk aktivitet, utvikling av næringsvirksomhet, bærekraftig reiseliv og levedyktige distrikter langs ledene.

Les mer om den nasjonale satsingen og Pilegrimsleden på den nasjonale nettsiden. 

Søk støtte til utvikling av Pilegrimsleden i Akershus 

Akershus fylkeskommune har en egen søknadsordning som skal bidra til å styrke satsingen på pilegrimsledene i vårt fylke. Du kan søke midler til infrastruktur som merking, småskala overnattingssteder, åpen kirke, formidling, pilegrimsrelaterte produkter, samt arrangementer som bygger opp under satsingen. 

Les mer om ordningen og hvordan du søker her.