Fylkesråden på skolebesøk

Fylkesråd Lise Hagen Rebbestad er godt i gang med å besøke alle fylkeskommunens videregående skoler. – Det er viktig å bli kjent med hver enkelt skole, sier hun.  

Ansatte og elever sitter rundt et bord - Klikk for stort bildePå bildet (foran fra venstre): Sofie F. Snare, Anne L. Follestad, Lina J. Bjørnstad, Emma Keramy Eliassen, Henriette S. Løvlund , Theo F. Westby, Bengt Jacobsen, Nina Aalstad, Eva Wold og Lise Hagen Rebbestad André Strand, Akershus fylkeskommune

Fylkesråd for opplæring og kompetanse, Lise Hagen Rebbestad (H), er godt i gang med å besøke alle Akershus fylkeskommunes 35 videregående skoler og to folkehøgskoler. Hun har også planer om å besøke de tre karriereveiledningssentrene, og opplæringsenheter ved institusjoner.   

31. januar besøkte hun og representanter fra fylkesadministrasjonen ansatte og elever ved Røyken videregående skole.  

– Som skoleeier, og øverst ansvarlige for de videregående skolene i fylket, er det viktig for meg å besøke alle skolene våre. Selv om mange skoler deler de samme utfordringene, er det også forskjeller på hver skole. Og de trenger jeg å vite om.  

– Besøkene handler også om å møte våre ansatte og elever. Det er alltid like spennende å høre hva de tenker om ulike tema. 

Hvilke tema har du tatt opp med dem?  

 – Jeg spurte elevene blant annet om hvordan de trives, og om det er mye mobbing på skolen. Dette er jo særlig aktuelt om dagen, etter offentliggjøringen av Elevundersøkelsen nylig. Jeg spurte dem også om avgangsmarkeringen. Dette er tema som naturligvis engasjerer ungdommene, og som derfor engasjerer meg. Hovedsakelig var de veldig fornøyd med skolen sin. 

– Det er mitt ansvar at hver enkelt elev føler seg tygg og trives på skolen. Gjør de ikke det, går det til syvende og sist ut over opplæringen og gjennomføringen. Vårt viktigste mål, er at alle elever skal fullføre og bestå videregående opplæring. Skal vi lykkes med det, må jeg vite hva som er viktig for elevene, men også for lærere og rektorer. Alt henger sammen, sier fylkesråden. 

Står foran plakater med påskriften "Teit" - Klikk for stort bildeMed ordet «Teit» på plakater og armbånd setter elevene ved Røyken vgs fokus på ulike tema, som rus, vold og utenforskap. På bildet (fra venstre): Theo F. Westby, Laila Handelsby, Lars M. Myhrene, Lise Hagen Rebbestad, Anne L. Follestad, Emma Keramy Eliassen og Bengt Jacobsen. André Strand, Akershus fylkeskommune

Hyggelig med besøk  

 Rektor ved Røyken videregående skole, Laila Handelsby, er glad for at fylkesråden besøkte skolen.  

–  Røyken videregående er ny i Akershus, og det er veldig hyggelig og viktig for skolen at vår nye fylkesråd ønsket å komme på besøk og bli litt kjent både med skolen og noen av de flotte elevene våre. Vi ser frem til et godt samarbeid videre, og ønsker fylkesråden velkommen tilbake, sier rektoren.  

Les også