Eksamensdatoer og uttrekk

Rektor trekker ut elever til eksamen på alle trinn, både til sentralt og lokalt gitt eksamen, i tråd med regler fastsatt av Utdanningsdirektoratet.