Eksamensreglement og retningslinjer

Eksamensreglement for de videregående skolene i Akershus fylkeskommune.