Har du behov for tilrettelegging på eksamen?

Hvis du har nedsatt funksjonsevne, sykdom, skade eller allergi som gjør det nødvendig med spesiell tilrettelegging ved eksamen, kan du søke om dette.