Ombudet for barn og unge i Akershus, Buskerud og Østfold

Ombudet for barn og unge i Akershus, Buskerud og Østfold skal bidra til at barn og unges rett til utdanning, og en trygg og god hverdag i barnehage, skole og læreplass, ivaretas. 

Ombudet er en uavhengig ressurs med taushetsplikt. Ombudet kan bidra med informasjon, råd og veiledning.

Ombudet for barn og unge i Akershus, Buskerud og Østfold jobber på tvers av de tre fylkeskommunene. Det formelle driftsansvaret ligger hos Buskerud fylkeskommune. 

Les mer om ombudet for barn og unge på Buskerud fylkeskommunes nettside