Søk om å bli godkjent lærebedrift

For å ha lærlinger, lærekandidater eller kandidater for fagbrev på jobb, må bedriften være godkjent av fylkeskommunen. Det er to måter dere kan bli godkjent på; gjennom et opplæringskontor eller som selvstendig lærebedrift. Dere må ta stilling til hvilken type godkjenning som passer deres bedrift best.  

Begrenset godkjenning er et alternativ dersom bedriften har for ensidig produksjon eller service og ikke kan dekke hele læreplanen i faget. Med begrenset godkjenning kan bedriften kun gi opplæring til lærekandidater, eller bli medlem av et opplæringskontor og samarbeide med andre medlemsbedrifter.

Se video om hvordan din bedrift blir godkjent lærebedrift:

Bli medlem i et opplæringskontor

Å være medlem i et opplæringskontor har flere fordeler, og vi anbefaler alle nye bedrifter å melde seg inn i et opplæringskontor. Hvis dere ønsker å være tilknyttet et opplæringskontor, tar dere direkte kontakt med opplæringskontoret.

Søk om å bli selvstendig lærebedrift

Dersom dere ønsker å bli en selvstendig lærebedrift, skal dere ikke melde bedriften inn i et opplæringskontor. Som selvstendig lærebedrift må dere oppfylle kravene i opplæringsloven på egen hånd.

Reglene for godkjenning av lærebedrifter står beskrevet i opplæringsloven § 4-3. Bedriften må kunne gi opplæring etter læreplanen for det aktuelle faget. I tillegg skal bedriften ha én eller flere kvalifiserte personer (faglig leder) som skal ha ansvaret for at opplæringen skjer i tråd med regelverket. Bedriften skal også ha én eller flere instruktører som sørger for opplæringen. Faglig leder kan også være instruktør.

Les om hva det innebærer å være selvstendig lærebedrift

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål til det å bli godkjent lærebedrift eller utfylling av søknaden om godkjenning som lærebedrift, kontakt Enhet for formidling og dokumentasjon på e-post fagopplaring@afk.no eller telefonnummer 22 05 50 00.

Artikkelliste