Mangfoldsrådgiver

Mangfoldsrådgivere jobber for å hjelpe elever i vanskelige situasjoner og for at unge mennesker skal ha mulighet til å bestemme over egne liv. 

En mangfoldsrådgiver kan du kontakte om du vil snakke om:

 • å leve med forventninger fra to kulturer
 • opplevelse av sosial kontroll fra foreldre eller storfamilie
 • valg av partner eller kjæreste
 • vold, trusler eller tvang
 • å reise på ferie og behov for kunnskap om kulturen i hjemlandet
 • å bli etterlatt i utlandet mot egen vilje
 • spørsmål knyttet til seksuell legning
 • helserelaterte problemer, behov for hjelp og støtte

Mangfoldsrådgiver har taushetsplikt og kan gi deg råd, samtaler og praktisk hjelp. Mangfoldsrådgiver vil også gi deg informasjon om hvilke rettigheter du har.

Kontakt mangfoldsrådgiver

I Akershus fylkeskommune er det m angfoldsrådgivere ved

Elever ved andre skoler kan ta kontakt med mangfoldsrådgiver på den skolen som er nærmest deg.

Trenger du hjelp?

Røde Kors-telefonen om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

 • Telefon: 815 55 201, mandag–fredag (09.00–16.00)

Alarmtelefonen for barn og unge

Politi akutt hjelp

Om mangfoldsrådgivere

Ordningen med mangfoldsrådgivere i skolen er finansiert av IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet).

Mangfoldsrådgiverne har spisskompetanse på problemstillinger knyttet til:

 • negativ sosial kontroll
 • tvangsekteskap
 • æresrelatert vold

De samarbeider tett med skolens elevtjeneste. De følger opp elever og ansatte ved skolen mangfoldsrådgiver er utplassert på, og elever ved skoler i nærområdet ved behov. 

Mangfoldsrådgiverne skal også styrke kompetansen til ansatte i lokale flyktningtjenester, NAV, voksenopplæringsinstitusjoner og andre hjelpetjenester om tematikken.