Skoleskyss

Noen elever har rett til gratis skoleskyss, for eksempel hvis de bor en viss avstand fra skolen, har nedsatt funksjonsevne eller av andre grunner ikke kan gå til skolen. 

Hvem kan få gratis skoleskyss?

Noen elever har rett til gratis skoleskyss. For eksempel hvis de:

  • bor en viss avstand fra skolen
  • har nedsatt funksjonsevne eller er midlertidig skadet eller syk
  • av andre grunner ikke kan gå til skolen

Slik søker du om skoleskyss

Har du rett på gratis skoleskyss, får du utdelt skolekort på skolen, og trenger ikke søke hos Ruter.no. Er du uten kollektivdekning eller har nedsatt funksjonsevne, må du si i fra til skolen i god tid før skolestart, slik at du får utdelt busskort ved skolestart.

Hvilken kollektivtransport kan jeg bruke?

Du kan bruke all form for kollektivtransport. For eksempel:

  • buss
  • tog
  • T-bane
  • båt

Det er kollektivselskapet som avgjør om du kan ta drosje til skolen. Har du rett på skoleskyss, skal du ha en akseptabel reisetid, men har ikke rett til et bestemt transportmiddel.

Sjekk busstider på Ruter.no

Ofte stilte spørsmål om skoleskyss

Priser

Hvis du ikke har rett på gratis skoleskyss, må du selv betale for billetten.

Sjekk priser hos kollektivselskapet Ruter

Klage på skoleskyss

Du kan klage på vedtak om skoleskyss. Send klagen til kollektivselskapet Ruter.

Hvis klagen gjelder et vedtak, og kollektivselskapet ikke gir klager medhold, sender kollektivselskapet saken til neste instans. For grunnskoleelever går den til Statsforvalteren i Oslo og Viken, mens for videregående elever går den til fylkeskommunens klagenemnd.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om skoleskyss skal du alltid kontakte kollektivselskapet Ruter. Det er kollektivselskapet Ruter som på vegne av fylkeskommunen planlegger og organiserer skoletransporten i Akershus.

Retningslinjer og lover for skoleskyss