Tannhelsetjenester

Barn mellom 0 og 18 år har rett til gratis tannhelsetjenester. Dette gjelder også for flere andre pasientgrupper.

Fylkeskommunen har ansvaret for de offentlige tannklinikkene i Akershus. De klinikkene som har kapasitet, tar også imot voksne, ordinært betalende pasienter.

Se alle våre tannklinikker

Disse pasientgruppene har rett til gratis tannhelsetjenester

Hvem som har rett på gratis tannhelsetjenester er regulert i Lov om tannhelsetjenesten.

Refusjon av reiseutgifter ved tannbehandling

Etter gitte kriterier får prioriterte pasienter i den offentlige tannhelsetjenesten dekket nødvendig ledsagers reiseutgifter til og fra tannklinikken. Les mer om refusjon av reiseutgifter.

Tannhelsetjenester for betalende pasienter

Mange av tannklinikkene tar også imot voksne, ordinært betalende pasienter. Tilbudet til voksne varierer noe fra klinikk til klinikk. Ta kontakt med tannklinikken som er nærmest der du bor for å få vite om de har kapasitet til å ta imot voksne. Som voksen betalende pasient har du ikke rett til gratis tolk, men dette er en tjeneste du kan betale for. Les mer om tolk.

Priser for tannhelsetjenester ved Akershus fylkeskommunes offentlige tannklinikker

Se også