Melde feil på fylkesvei

Har du oppdaget feil på en fylkesvei? Meld inn til oss! Du markerer feilen i et kart og beskriver den kort. Du kan også se feil andre har meldt inn og følge status. Gå til løsningen via knappen nedenfor.

Meld inn feil på fylkesvei    

Henvendelsene blir behandlet innenfor arbeidstiden. Tiden det tar å utbedre feilen vil variere etter type feil.

Akutte hendelser

  • Ring nødnummer om det er en akutt hendelse med fare for liv og helse.
  • Ring 175 ved trafikkfarlig hendelse på vei som krever rask behandling.