Fv. 152 Kirkeveien - Langhusveien

Fylkeskommunen skal oppgradere deler av Kirkeveien og Langhusveien i Ski sentrum. Målet er at Kirkeveien skal fremstå som en levende bygate, med god fremkommelighet for kollektivtrafikk og myke trafikanter.

Illustrasjon av vei inn i en rundkjøring - Klikk for stort bilde Viken fylkeskommune

Et ferdig forslag til reguleringsplan ble i november 2021 vedtatt av Nordre Follo kommunestyre, slik at fylkeskommunen kunne gå over i neste fase med prosjektering.

Dette planarbeidet fullføres i løpet av 2023, med mulig byggestart fra 2024. Anlegget kan dermed stå ferdig til skolestart i 2027.

Enkelte mindre arbeider med støyskjerming og bygging av adkomstveier vil kunne gjennomføres i 2023 og 2024.  Les mer om dette tiltaket. 

Prosess rundt støyskjerming

Frem til 1. mars 2023 foregikk det støykartlegging for boliger nær den planlagte veien. Totalt gjelder dette rundt 40 husstander som ble varslet med brev i forkant av vårt besøk.

Det vurderes konkrete tiltak for det enkelte hus, knyttet til montering av støyisolerende vinduer og panel på yttervegg, samt skjerming av uteplasser etc. (kommunen har ikke ønske om store støyskjermer langs Kirkeveien).

Kontrakt for støyentreprisen er tildelt Fosby Anlegg. Kontraktsarbeidene starter umiddelbart etter kontraktsignering i januar 2024 og ferdigstilles i løpet av sommeren.

For informasjon rundt dette, kontakt prosjektleder Bjørn Aage Innstrand på tlf. 90 18 81 20 eller bjorninns@afk.no

Illustrasjon med dame, man, biler og buss - Klikk for stort bildeEt tverrsnitt av nye Kirkeveien, slik det vil se ut for vestgående trafikk i retning Ski stasjon. Viken fylkeskommune

Fakta om prosjektet

Byggherre: Akershus fylkeskommune

Kommune: Nordre Follo (Ski)

Sannsynlig byggeperiode: 2024–25