Samarbeidspartnere

Deltakere i prosjektet er kommunene Oslo, Bærum, Asker og Drammen, Statens vegvesen og Akershus og Buskerud fylkeskommune. Akershus fylkeskommune er prosjekteier og leder styringsgruppen.

Samarbeidspartnere

ASKO, Schenker, Dachser, Post Nord, Sporveien, Moment eiendom, Bytjenester, Aker Property Group

Andre bidragsytere

ITS Norge, Citycon AS, Sintef, Nationellt centrum för samordnad varudistribution, Miljødirektoratet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Regionalt forskningsfond, iBoxen, Transportøkonomisk institutt, Standard Norge, Norconsult, Sweco og Civitas

Ønsker du å være samarbeidspartner?

Kontakt Ingeborg Briseid Kraft, prosjektleder for Varelogistikk i E18 Vestkorridoren
E-post: inkra@baerum.kommune.no
Telefon: 46 80 37 17