Om Veiledningssentrene

Veiledningssentrene i Akershus er kompetansesentre for de videregående skolene og øvrige brukere av senterets tjenester.

Hovedmål

Veiledningssentrene har som et av hovedmålene å bidra til at flere elever og lærlinger fullfører og består videregående opplæring.

Sentrene driver hovedsakelig med veiledning opp mot videregående opplæring, men også med overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole.

Hva kan du snakke med oss om?

Vi tilbyr samtaler rundt utdanningsvalg, samt veiledning i saker som har betydning for opplæring for eksempel fagvansker, personlige eller sosiale problem. Karrieretjenesten tilbyr karriereveiledning til enkeltpersoner, som ikke har tilknytning til skole fra 19 år og oppover. Målet å hjelpe den enkelte til å ta valg når det gjelder utdanning, opplæring og arbeid, og til å håndtere egen karriere.

Samarbeid

Veiledningssentrene samarbeider også med kommunene i vår region, lokale NAV-kontor, lokalt næringsliv, frivillige organisasjoner og andre høyere utdanningsinstitusjoner. 

Tre sentre

Vi er lokalisert med et fysisk senter følgende steder: 

  • Sandvika i Asker og Bærum
  • Ås i Follo
  • Lillestrøm på Romerike

Våre tjenester

Vi tilbyr følgende tjenester:

Finn ansatt

Søk etter ansatt