Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) tilbyr veiledning og oppfølging til elever, lærlinger, lærekandidater, ansatte i de videregående skolene og fagopplæringen.

Hva gjør PPT?

PPT tilbyr veiledning i saker som omfatter din skolesituasjon. Dette kan være for eksempel

 • psykososiale vansker
 • lærevansker
 • vansker knyttet til læringsmiljø

Vi utreder og foretar sakkyndige vurderinger etter opplæringslova. Dette gjelder blant annet

 • vurdering av behov for tilrettelegging
 • vurdering av behov for spesialundervisning

Slik kontakter du PPT

 • Du kan ta kontakt ved hjelp av skolen, for eksempel lærer eller rådgivere, som formidler kontakt til PPT.
 • Ungdom og foresatte kan selv ta kontakt med PPT.
 • Ungdom over 15 år kan kontakte PPT uten samtykke fra/tillatelse fra foresatte.
 • Lærlinger og lærekandidater kan ta kontakt selv eller via veileder i bedriften.
 • Privatskoler eller elever ved privatskoler må ta kontakt med PPT i det området eleven er folkeregistrert.

Henvisning til PP-tjenesten

For at PPT skal kunne arbeide direkte med en elev/lærling/lærekandidat, må det foreligge en formell henvisning. Elever/lærlinger kan ta direkte kontakt med PPT. Ungdom over 15 år må gi skriftlig samtykke til at henvisning sendes PPT.

Kompetanseheving for skoler, lærere og rådgivere

Ved siden av å bistå skolene med å tilrettelegge opplæringen for elever med særlige behov, driver vi også kompetanseheving overfor skoler, lærere og rådgivere.

Spesialundervisning

Se også informasjon om spesialundervisning

Om pedagogisk-psykologisk tjeneste

 • De ansatte er pedagoger og psykologer med pedagogisk-psykologisk rådgivning som spesialfelt.
 • Alle ansatte har taushetsplikt.
 • Alle tjenester er gratis.