Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten (OT) er en gratis lovpålagt tjeneste for ungdom som har rett til videregående opplæring, men som ikke har skoleplass eller arbeid. OT hjelper til med å finne ut hvilke muligheter som er aktuelle for den enkelte.

Hvem kan få hjelp?

Du som er mellom 15 og 21 år og som har rett til videregående opplæring, men som

  • ikke har søkt videregående skole eller læreplass
  • ikke har tatt imot tildelt skole- eller læreplass
  • har avbrutt opplæringen før den er ferdig
  • ikke er i arbeid
  • har tapt opplæringsretten på grunn av bortvisning eller ved heving av lærekontrakt/opplæringskontrakt

Hva kan du få hjelp med?

Oppfølgingstjenesten skal hjelpe deg med å formidle tilbud om opplæring, arbeid eller kompetansefremmende tiltak, eventuelt en kombinasjon av disse. Opplæringen skal så langt som mulig føre til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse.

Har du mottatt henvendelse fra Oppfølgingstjenesten?

Oppfølgingstjenesten sender en henvendelse til alle som ikke står oppført med skoleplass, lærlingplass eller vitnemål/kompetansebevis. Hvis du ikke er rett mottaker, kontakt oppfølgingstjenesten og gi beskjed om dette.

Melding om elev som avbryter opplæringen

Dersom en elev avbryter opplæringen, eller ikke møter til skolestart, skal meldingsskjema sendes til oppfølgingstjenesten: