Karriereveiledning

Ønsker du en samtale om dine muligheter innenfor utdanning og arbeid? Da kan du snakke med en profesjonell karriereveileder om dine muligheter.

Hvem kan få karriereveiledning?

Du får gratis karriereveiledning hvis du:

 • er over 19 år og ikke er elev ved en skole
 • har folkeregistrert adresse i Akershus

Elever på videregående skoler som har spørsmål om utdanning og yrke kan ta kontakt med rådgiver på sin skole.

Dette kan vi hjelpe deg med

Vi kan hjelpe deg hvis du:

 • skal søke utdanning og lurer på hva du skal velge
 • ønsker å endre din jobbsituasjon
 • er usikker på hva du passer til og vil trives med
 • ikke vet hva du vil jobbe med

Kjenner du deg igjen dette, eller har andre liknende spørsmål knyttet til jobb og utdanning, kan karriereveiledning hjelpe deg.

Jeg fikk satt flere ting i perspektiv. Fikk masse tips om skoler, både private og kommunale, og veier jeg kan velge.

Time på telefon, digitalt eller oppmøte

Du kan få karriereveiledning via

 • fysisk oppmøte på nærmeste karrieresenter
 • digitalt møte på Teams og Skype
 • telefon

Jeg fikk svar på det jeg trengte. Det var et veldig hyggelig møte!

Bestill karriereveiledning hos Veiledningssentrene i Akershus

Veiledningssentrene i Akershus har tre kontorer.

 • Asker og Bærum
 • Follo
 • Romerike

Bestill karriereveiledning

Du kan også gratis benytte den nasjonale nettjenesten Karriereveiledning.no

Slik foregår en karriereveiledningstime

Når du bestiller time, skriver du litt om hvorfor du ønsker en samtale. Karriereveilederen vil forberede møtet med deg slik at timen blir tilpasset ditt individuelle behov.

Hva kan vi gjøre i en veiledningstime?

 • Reflektere over dine ønsker, behov og din motivasjon
 • Kartlegge din kompetanse, dine egenskaper og interesser
 • Gi tips og hjelp til CV, søknad og intervju
 • Veilede og gi informasjon om utdanning og arbeid

Se video av hva karriereveiledning er

Gratis karriereveiledning

Karriereveiledning fra fylkeskommunen er gratis.

Se Veiledningssentrene i Akershus på kart

Hva er karriereveiledning?