Disse festivalene og kunst- og kulturprosjektene får støtte fra fylkeskommunen

Akershus fylkeskommune har fordelt over 2,6 millioner kroner i støtte til 20 festivaler og 15 kunst- og kulturprosjekter i Akershus.

kunst, mennesker, stoler på en scene - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto kunst- og kulturprosjektet Lonely Rider som mottok tilskudd i 2022 Bonsak Hammeraas Ola Jacob Johansen - Klikk for stort bildeFORNØYD: Ole-Jacob Johansen, fylkesråd for kultur, tannhelse og frivillighet, Morten Brakestad

 – Midlene skal bidra til at innbyggerne i Akershus skal kunne oppleve et variert kulturtilbud av høy kvalitet der de bor, sier Ole-Jacob Johansen (FrP), fylkesråd for kultur, tannhelse og frivillighet.

15 kunst- og kulturprosjekter mottar støtte

Etter en gjennomgang er det totalt fordelt 944 750 kroner til 15 kunst- og kulturprosjekter i Akershus. Det kom inn 47 søknader innen fristens utløp 1. november 2023, med samlet søkesum på 9 703 635 kroner.

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til vekst og utvikling innen det profesjonelle og frie kunst- og kulturfeltet, slik at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for fylkets innbyggere. Det legges også vekt på tiltak som direkte skal produsere kunstneriske og kulturelle uttrykk, som er åpne for det alminnelige publikum.

Det er satt av 1 740 000 kroner til ordningen for kunst og kulturprosjekter i 2024, fordelt på 1. og 2. halvår. Tilskudd for kunst- og kulturprosjekter i Akershus fordelt på 2. halvår har søknadsfrist 10. mars 2024

20 festivaler får støtte

– Det er et bredt spekter av gode festivaler i Akershus med et høyt kunstnerisk nivå som vi tildeler midler, fortsetter Johansen. Han håper festivalene får god oppslutning.

Totalt er det fordelt 1 700 000 kroner til 20 festivaler i Akershus. Fylkeskommunen mottok 39 søknader innen fristen 1. november 2023, med en samlet søkesum på 15 214 450 kroner. 

Det var avsatt 1 700 000 kroner til ordningen for tilskudd til festivaler i Akershus i 2024.

– Som fylkeskommune er vi opptatt av å utvikle kulturtilbudet og kultur-næringene i Akershus. Det får vi til gjennom tilskuddsordningene våre, som støtter opp om og stimulerer til videre utvikling, sier Johansen. 

Festivaler som mottar fylkeskommunal støtte skal være tilgjengelige for alle, og ha en tydelig regional profil med attraktivitet utenfor sitt eget nærområde. 

– For å gi aktører forutsigbarhet og trygghet i overgangen fra Viken fylkeskommune til tre nye fylkeskommuner, ble tilskudd til festivaler og tilskudd til kunst- og kulturprosjekter for 1. halvår lyst ut med frist 1. november 2023, sier Anders Fristad Rudolph, leder for seksjon kulturutvikling, frivillighet og friluftsliv.