E6 stenges helt mellom Dal og Nebbenes 5.– 8. august

E6 mellom Dal og Nebbenes i Eidsvoll kommune blir helt stengt i begge retninger fra natt til mandag 5. august kl. 00.01 til torsdag 8. august kl. 06.00.  

Sundbyvegen bru - Klikk for stort bildeSundbyvegen bru Statens vegvesen

Omkjøringsalternativer vil bli skiltet. 

Årsaken er at Sundbyvegen bru på fv. 1590 over E6 i Eidsvoll skal rives i denne perioden.

I perioden brua rives blir det midlertidig omkjøring via Trondheimsvegen, fra Nebbenes via Råholt til Dal. Det er også andre alternative omkjøringsmuligheter.

Omkjøringsalternativer vil bli informert om på skilt, infotavler og på vegvesen.no 

Beregn ekstra tid

Det må påregnes kø og forsinkelser i perioden brua rives, og trafikanter bør beregne ekstra tid.

– Det er bra at vi nå kan sette i gang og få revet Sundbyvegen bru. Det vil dessverre medføre forsinkelser for trafikanter de dagene rivningen pågår, men det er nødvendig å få jobben gjort, sier Håkon Snortheim (H), fylkesråd for samferdsel.

– Dersom rivingen blir ferdig tidligere, vil også E6 kunne åpnes tidligere, sier David Richard Pöntinen, byggeleder i Akershus fylkeskommune.

Riving av Sundbyvegen bru vil ikke medføre konsekvenser for trafikantene på fylkesvegnettet ut over det de opplever i dag med stengt bru. Vegforbindelsen har vært stengt siden 22. august 2022, og det finnes sikker og forutsigbar omkjøringsvei via fv. 176/fv. 1551. For fotgjengere er det iverksatt ekstra vedlikeholdstiltak på turvei under E6 ved Andelva rasteplass.

Derfor må Sundbyvegen bru rives

Sundbyvegen bru har vært stengt for all trafikk etter kollapsen av Tretten bru i august 2022. Sundbyvegen bru har samme konstruksjonsmåte som Tretten bru.

På bakgrunn av funn fra en spesialinspeksjon av brua og funnene fra Havarikommisjonen etter Tretten-kollapsen, ble konklusjonen at Sundbyvegen bru ikke lar seg forsterke og dermed ikke kunne gjenåpnes for trafikk.

På vegne av Akershus fylkeskommune skal Veisikring AS utføre oppdraget med å rive brua, hvor Øst Riv AS blir underleverandør.

Det skal videre planlegges for bygging av en ny bru slik at vegforbindelsen på fv. 1590 gjenopprettes.

Les mer