Første møte med medvirkningsorganene er gjennomført

6. mai ble det første møtet mellom fylkesrådet i Akershus og leder og nestleder for fylkeskommunens medvirkningsorganer gjennomført. Det er fylkesrådsleder Anette Marie Solli som tok initiativ til møtet.

Første møte mellom medvirkningsrådene og fylkesrådet. Fylkesrådsleder Anette Marie Solli orienterer om parlamentarismen i Akershus. André Strand, Akershus fylkeskommune

Det var fylkesrådsleder Anette Marie Sollie som fikk æren av å ønske velkommen og presentere Akershus fylkeskommune og fakta om fylket for medvirkningsorganene, også kalt medvirkningsråd.

Deretter fulgte de andre fylkesrådene opp med å presentere sitt rådsområde og løfte frem mulige områder for samarbeid fremover.

Samtidig fikk leder og nestleder i medvirkningsrådene muligheten til å stille spørsmål direkte til ansvarlig fylkesråd, og fortelle om deres forventinger til fylkesrådet.

Ønsker bred og god medvirkning

– For fylkesrådet i Akershus er det viktig å sikre bred og god medvirkning fra alle de fire medvirkningsrådene. Derfor har det vært viktig for fylkesrådet å presentere hvordan vi ser for oss å samhandle med medvirkningsrådene og å høre deres forventninger til fylkesrådet, for å sikre gode prosesser i de sakene som gjelder de ulike medvirkningsrådene, sier fylkesrådsleder Anette Marie Solli.

Rådgivende organ

Medvirkningsrådene er et rådgivende organ for fylkeskommunen. Forskrift for medvirkningsordninger gir medvirkningsorganer rett til å uttale seg i saker som særlig berører målgruppene som medvirkningsrådet har ansvar for. Både fylkesråd og fylkesting kan legge frem saker for medvirkningsrådene.

Fylkestinget i Akershus har følgende medvirkningsråd:  

Faste halvårlige møter

Det skal avholdes møter hvert halvår mellom fylkesrådet og medvirkningsrådene.

Les også