Lokalt inntak ved Jessheim videregående skole

Inntak til videregående skoler skjer sentralt og er organisert av fylkeskommunen.

Har du ikke fått plass hos oss, men ønsker å søke deg inn via lokalt inntak fyller du ut Ventelisteskjema (DOCX, 36 kB) og returnerer til Jessheim videregående skole på jessheimvgs@afk.no , eller levere det på skolen.

Lokalt inntak skjer fra 1. september, om det fortsatt er ledige plasser etter at sentralt inntak er gjennomført.