Høring: Forslag til skoleregler

Med hjemmel i ny opplæringslov § 10-7, har Akershus fylkeskommune utarbeidet Skoleregler for elever ved de videregående skolene i Akershus. Høringsfrist 19. april 2024.

Ny opplæringslov trer i kraft 1. august 2024, og forskrift om skoleregler må være gjeldende fra samme dato. 

Forslag til skoleregler finnes i vedlagte dokument. 

Høringsdokumenter

Send inn ditt høringssvar 

Eventuelle merknader og uttalelser til skolereglene sendes Akershus fylkeskommune via dette skjemaet: 

Høring – forslag til skoleregler for elever ved videregående skoler i Akershus 

Innspillene må sendes innen 19. april 2024.