Fylkestingsvalg 2023

Kommune- og fylkestingsvalget ble avholdt mandag 11. september 2023. Da stemte 324 742 innbyggere fra Akershus fram sine 51 representanter til fylkestinget.

Representantene for de ulike partiene fordelte seg slik

 • Høyre: 19
 • Arbeiderpartiet: 10
 • Fremskrittspartiet: 6
 • Miljøpartiet De Grønne: 3
 • SV - Sosialistisk Venstreparti: 3
 • Venstre: 3
 • Rødt: 2
 • Senterpartiet: 2
 • Industri- og Næringspartiet: 1
 • Kristelig Folkeparti: 1
 • Pensjonistpartiet: 1

Se mer om fylkestinget

Fakta om fylkestingsvalget i Akershus

 • I Akershus hadde 555 977 stemmerett ved fylkestingsvalget
 • 324 742 stemmesedler ble telt opp
 • Valgdeltakelsen var på 58.4 prosent
 • Omtrent 50 prosent forhåndsstemte
 • Se partifordeling og mandater på valgresultat.no