Fylkestingsvalg 2023

Kommune- og fylkestingsvalget ble avholdt mandag 11. september 2023. Se hvem som skal sitte i fylkestinget til Akershus fylkeskommune de neste fire årene.

Tre nye fylkesting

Det er vedtatt at Viken fylkeskommune skal deles opp og tre nye fylkeskommuner; Akershus, Buskerud og Østfold etableres fra 01.01.2024.

Valg til fylkestinget høsten 2023 ble gjennomført som om delingen allerede var gjennomført, og det ble derfor valgt tre nye fylkesting for de tre nye fylkeskommunene.

Se representantene i Akershus sitt nye fylkesting

Fylkesvalgstyret vil behandle valgoppgjøret mandag 25. september før nytt fylkesting i Akershus godkjenner det i sitt konstituerende møte 17. oktober. 

Her ser du alle representantene til den nye fylkestinget:

Høyre: 19

 1. Anette Marie Solli
 2. Thomas Sjøvold
 3. Lise Hagen Rebbestad
 4. Kari Sofie Bjørnsen
 5. Anine Norén
 6. Håkon Snortheim
 7. Trine-Lise Østlund Blime
 8. Bente Krystad Heiersjø
 9. Simen Gjersvoll Osland
 10. Cecilie Lindgren
 11. Antonio Gade Wilhelmsen Serri
 12. Lars Dahl Berge
 13. Terje Hegge
 14. Roble Wais
 15. Nina Therese Hovland
 16. Waldemar Ribert Garntangen
 17. Trude Thorsdatter Evensen
 18. Jan Petter Myrvold
 19. Henrik Von Tangen-Jordan

Arbeiderpartiet: 10

 1. Hoda Imad
 2. Nils Erik Mossing
 3. Elin Maria L'Estrange
 4. William Høie
 5. Gunvor Eldegard
 6. Ole Guttorm Brenden
 7. Heidi Westbye Nyhus
 8. Martin Ludvigsen
 9. Marianne Riis Rasmussen
 10. Steinar Ottesen

Fremskrittspartiet: 6

 1. Liv Thon Gustavsen
 2. Tom Staahle
 3. Ida Ohme Pedersen
 4. Ole-Jacob Johansen
 5. Knut Tønnes Steenersen
 6. Kari Magnussen Blomsø

Miljøpartiet De Grønne: 3

 1. Kristoffer Robin Haug
 2. Kristin Antun
 3. Øyvind Solum

SV - Sosialistisk Venstreparti: 3

 1. Balder Alvær Olafsen
 2. Ruth Solveig Birkeland
 3. Tuva Todnem Lund

Venstre: 3

 1. Solveig Schytz
 2. Elisabeth Holter-Schøyen
 3. Margrethe Prahl Reusch

Rødt: 2

 1. Silje Josten Kjosbakken
 2. Tobias Langås Handeland

Senterpartiet: 2

 1. Jane Bråthen
 2. Anders Eidsvaag Graven

Industri- og Næringspartiet: 1

 1. Line Marie Kjos

Kristelig Folkeparti: 1

 1. Ida Lindtveit Røse

Pensjonistpartiet: 1

 1. Ragnar Dahl

Fakta om fylkestingsvalget i Akershus

 • I Akershus hadde 555 977 stemmerett ved fylkestingsvalget
 • 324 742 stemmesedler ble telt opp
 • Valgdeltakelsen var på 58.4 prosent
 • Omtrent 50 prosent forhåndsstemte
 • Se partifordeling og mandater på valgresultat.no

Se resultater fra stortingsvalget i 2021