Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø

Hvis du, eller noen du kjenner, ikke har det bra på skolen, meld ifra! Du har rett til et trygt og godt skolemiljø fritt for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Det er din opplevelse av å ha blitt krenket som skal ligge til grunn for skolens oppfølging. 

Skolen har god rutine for hva de skal gjøre og hvem som har ansvar ved mistanke om at elever ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rutine og ansvarsfordeling er interne dokumenter for ansatte og ligger på ansattportalen.