Temastrategier

Temastrategier, med eventuelle handlingsplaner, benyttes som fylkeskommunens egne verktøy for å nå de langsiktige utviklingsmålene. Temastrategier gjelder for fylkeskommunens egne tjenesteområder, og skal ta utgangspunkt i regional planstrategi og regionale planer.  

Temastrategier og andre styringsdokumenter for Akershus fylkeskommune