Bruk av PC og internett på eksamen

Ved skriftlig eksamen legger skolen til rette for at du skal kunne bruke PC for å besvare eksamen. I noen fag må du besvare eksamensoppgaven ved hjelp av PC.