Hva er en lærebedrift?

En lærebedrift er en bedrift eller et opplæringskontor som er godkjent av fylkeskommunen for å ta inn lærlinger, lærekandidater og kandidater for fagbrev på jobb. Det er mulig å være lærebedrift i flere fag.

Se videoen «Oppfølging av lærlinger i Viken fylkeskommune»

Kontakt oss

Har du spørsmål? Send en e-post til fagopplaring@afk.no