Bleikerveien bru stenges i fellesferien

Bleikerveien bru over E18 ved Asker sentrum skal stenges for all trafikk i fellesferien. Det vil si i uke 28, 29 og 30. Omkjøringsveier blir skiltet.   

Bleikerveien bru i Asker Kjell Erik Sand, Akershus fylkeskommune

I forbindelse med pågående rehabilitering av kantdragere og overgangsplater, må brua stenges helt i perioden 8. juli til 28. juli.  Arbeidene i denne perioden innebærer fjerning av eksisterende overgangsplater og støp av nye friksjonsplater i hele vegbanens bredde. 

Omkjøringsveier via Lensmannslia og Slemmestadveien 

Omkjøring lokalt er via Lensmannslia. Det vil bli anlagt en midlertidig rundkjøring i krysset Lensmannslia - Røykenveien, som blir tilbakeført til T-kryss etter at brua er åpnet. 

Det anbefales at trafikantene benytter Slemmestadveien istedenfor Røykenveien for trafikk til og fra områdene sør for Asker, for å unngå køene som ellers vil oppstå. Dette gjelder både om morgenen og på ettermiddagen. 

Den midlertidige rundkjøringen vil bidra til bedre trafikkavvikling. Med normal sommertrafikk på Røykenveien vil det likevel oppstå køer både på morgenen og ettermiddager. Det vil bli kødannelse på Røykenveien fra sør, og på Lensmannslia fra nord.  

Bussruter 

All busstrafikk i områdene rundt Asker og Risenga legges om til Lensmannslia fra og med mandag 1. juli til og med søndag 4. august.  Vi ber vennligst alle bilister å vise hensyn til utkjøring av rutebusser og buss for tog.

Gang og sykkeltrafikk 

Gang- og sykkeltrafikk vil fortsatt bli ledet over Alfheim bru i hele perioden mens brua er stengt helt. Omleggingen for gående og syklende vil pågå fram til rehabilitering av kantdragerne på brua er ferdigstilt i november 2024. 

Mer informasjon om rehabiliteringen: Fv. 167 Bleikerveien bru, rehabilitering - Akershus fylkeskommune (afk.no) 

Kart over omkjøring