Om prosjektet

Kan du se for deg varer levert med droner eller elektriske lastesykler? Eller at pakken din blir levert med buss eller trikk? Gjennom et regionalt samarbeidsprosjekt skal Asker, Bærum, Drammen og Oslo kommuner, sammen med Statens vegvesen og Viken fylkeskommune teste og utvikle innovative og bærekraftige løsninger for varelogistikken langs E18 Vestkorridoren.

Prosjektet skal bidra til:

  • å redusere klimagassutslipp og lokal forurensning 
  • færre vare- og lastebiler i bysentra og boligområder
  • flere utslippsfrie kjøretøy i varetransporten
  • bedre og mer effektive løsninger for varelogistikk (utvikle nye forretetningsmodeller i varetransporten)
  • frigjøre areal til attraktive byer og tettsteder langs Vestkorridoren fra Oslo til Drammen
  • økt trafikksikkerhet

Se hvilke konsepter vi skal teste