Klagerett og klagefrister

Her finner du rutiner og frister. Frister overholdes.

Som elev kan du klage på alle karakterer som skal påføres vitnemålet eller kompetansebeviset ditt. I alle typer karakterklager kan et vedtak om medhold føre til at karakteren enten går opp eller ned, men den kan også forbli uendret.

Hvordan klager jeg

  • Før du legger inn en skriftlig klage skal du ha snakket med faglæreren din for en muntlig redegjørelse.
  • Klage på standpunktkarakter skal sendes på mail til rektor: lailaha@afk.no
  • Klager som kommer inn etter frist vil ikke bli behandlet.

Frister

Elever kan få behandlet klage som hurtigklage hvis det er helt nødvendig at klagen behandles før sommeren. Resultatet vil foreligge 30.juni.

  • Frist for hurtigklage på standpunktkarakter er mandag 10. juni kl. 14.00. 
  • Frist MÅ overholdes pga svært korte frister for videre saksbehandling. Hurtigklagen gjelder kun for Vg3-elever som skal ha vitnemål og Vg2 Yrkesfag.

Viktig informasjon om klager 

Du finner mer informasjon om klager på lenkene under:

Klage på eksamens- og standpunktkarakterer - Akershus fylkeskommune (afk.no)

Klage på karakterer