Praksiskandidat

Praksiskandidatordningen er en dokumentasjonsordning for deg som har minst fem års praksis i lærefaget og ønsker å avlegge fag- eller svenneprøve. I løpet av praksistiden må du ha hatt arbeidsoppgaver innenfor de mest vesentlige delene av innholdet i læreplanen for faget.

For å melde deg opp til fag- eller svenneprøve er kravet:

  • fem års praksis i faget (fem og et halvt år i enkelte fag) 
  • bestått obligatorisk skriftlig eksamen i faget

Elektronisk oppmeldingsskjema for praksiskandidater

Vedlegg lastes opp i skjema.

Krav til praksis og dokumentasjon

Teori og eksamen 

Ofte stilte spørsmål til teori og eksamen 

Fag-/svenneprøven

Ofte stilte spørsmål til fag-/svenneprøven 

Kontakt

Vi regner ikke ut praksis før innsendt søknad, men har du spørsmål du ikke finner svar på her, eller spørsmål om din innsendte søknad, kan du kontakte oss på e-post: fagbrevvoksen@afk.no

Lov og forskrift

Opplæringsloven § 3-5 og forskriftene til opplæringsloven gir deg mulighet for å avlegge fag- eller svenneprøve i faget.

Ordningen gjelder ikke for helsesekretær, tannhelsesekretær eller apotektekniker. Dette er fag som fullføres i skole.