Lærling i Akershus

Er du lærling i en bedrift i Akershus? Se hva dine rettigheter og plikter er. 

Dine rettigheter og plikter som lærling

Som lærling:

  • har du samme rettigheter som de ansatte i bedriften du jobber i
  • har du rett til lønn
  • må du gjøre deg kjent med lærekontrakten din og hva som kreves av deg for å få fullført utdanningen din

Ta fag- og svenneprøve

Når læretiden nærmer seg slutten, skal bedriften melde deg opp til fag- eller svenneprøve. Du kan tidligst gjennomføre fag- eller svenneprøven tre måneder før læretidens slutt.

Les mer om fag- og svenneprøve

Lærlingsamling

Fag- og yrkesopplæring i Akershus gjennomfører lærlingsamlinger for førsteårslærlinger og sisteårslærlinger. Samlingene er på høsten, og lærlingene og deres faglige ledere får informasjon om dette på e-post. 

Temaer for samlingen er:

Lønn

Det er opp til lærebedriften og lærlingen/lærekandidaten å bli enige om lønn. Hvis arbeidsplassen og arbeidsforholdet er bundet av tariffavtale, har du rett til tariffestet lærling-/lærekandidatlønn.

Dersom arbeidsforholdet ikke er regulert gjennom tariffavtale, avtales lønnen individuelt mellom deg og arbeidsgiver som en del av den skriftlige arbeidsavtalen. Selv om arbeidet ikke er underlagt en tariffavtale, kan tarifflønnen brukes som en pekepinn på hva du bør tjene, men du vil ikke ha rett på dette uten en bindende tariffavtale.

Ta kontakt med tillitsvalgt eller nærmeste leder for å undersøke hvilke avtaler som gjelder på lære-/arbeidsplassen din.

Les mer om lønn til lærlinger og lærekandidater

Overtidsbetaling

Lærlinger og lærekandidater har rett på overtidsbetaling ved arbeid ut over avtalt arbeidstid. Det er viktig at dere i forkant av overtidsarbeid er avtalt hvilken overtidslønn som skal betales. Avtalt overtidsbetaling må minst dekke lovpålagt overtidsbetaling.

Bli medlem i en fagforening?

Som lærling/lærekandidat kan du vurdere å melde deg inn i en fagforening/fagforbund. Dersom du har spørsmål eller behov for hjelp i arbeidslivet, vil fagforeningen kunne hjelpe og støtte deg. Du kan for eksempel kontakte fagforeningen hvis du har spørsmål om lønnen din. Å være medlem i en fagforening kan gi deg en ekstra sikkerhet i læretiden.

Forsikringer

Bedriften er ansvarlig for å ha ulykkes- og yrkesskadeforsikring på lærlingen som jobber der.

Les mer om de ulike forsikringene lærlingen er dekket av

Lån og stipend

Som lærling og lærekandidat kan du ha rett til både stipend og lån fra Lånekassen. Du må vente med å søke til lærekontrakten din er godkjent.

Søk stipend og lån på Lånekassen.no

Lærlingbevis

Inntil ny løsning er på plass, oppfordrer vi deg til å laste ned appen Vigo app for lærlinger. I denne appen er din godkjente lærekontrakt som kan brukes til å dokumentere at du er lærling.

Å si opp eller bli sagt opp som lærling

Vil du si opp læreplassen din, kan du kontakte fag- og yrkesopplæring i Akershus for veiledning. Det samme gjelder hvis du har blitt sagt opp og har spørsmål om dette.