Søk midler til kulturutvikling, frivillighet og friluftsliv

Akershus fylkeskommune utlyser flere tilskuddordninger for å tilgjengeliggjøre kunst- og kulturtilbud, og friluftsliv.

friluftsliv, ungdom i kajakk og mennesker på konsert - Klikk for stort bilde Bjørn Johnsen/ Akershus fylkeskommune

Innbyggerne skal oppleve et variert tilbud innen kunst, kultur og friluftsliv, og det skal stimuleres til utvikling av kulturell og kreativ næring i Akershus.

Ola Jacob Johansen - Klikk for stort bilde Morten Brakestad

– For å få til det, trenger vi hjelp fra kommuner, frivillige organisasjoner, kunstnere og drivere av kulturvirksomheter, med flere, til å søke om midler gjennom våre fylkeskommunale tilskuddordninger, sier Ole-Jacob Johansen, fylkesråd for kultur, tannhelse og frivillighet.


Fristen for å søke om midler er 10. mars 2024.

– Tilskuddsordningene bidrar til at alle innbyggere i Akershus får oppleve kunst og kultur av høy kvalitet. Samtidig ønsker vi å stimulere til at unge får medvirke i kulturlivet for at tilbudet skal være relevant, og at innbyggerne kan skape, oppleve og utøve kultur der de bor, fortsetter Johansen.

De tilgjengelige friluftslivsområdene skal være møteplasser for alle, og bidra til trivsel og bedret fysisk og psykisk helse.

– Fylkeskommunen skal stimulere til at flere kan drive med friluftsliv, og ta i bruk friluftsområder og ferdselsårer, uavhengig av funksjonsevne, avslutter Johansen.